Objednejte zboží v hodnotě nad 1000,- Kč a poštovné a balné máte zcela zdarma! Zavolejte nám 775 184 931 (Po-So: 10:00-17:00) nebo napište info@vestem.de

Poučení o odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1  Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2  Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).  Formulář pro odstoupení od smlouvy zašlete spolu s e-mailem nebo s vraceným zbožím. Pří vracení vadného zboží nám pošlete kopii podacího lístku, abychom Vám mohli vrátit poštovné.

1.4  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám  peníze za zboží  na bankovní účet do 7 dnů po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle   toho, co nastane dříve. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy. Náklady na vracení vadných výrobků nebo jejich výměnu nese e-shop.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3 Zboží většího počtu, které bylo objednané na Vaše jméno u výrobce výhradně pro Vás nelze vrátit. Výjimkou je vrácení vadného zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

×
×
×
×